Izaberite stranicu

Преглед публикација и докумената по годинама

2022.

Стандарди занимања и компетенција:

Стандарди ученичких постигнућа у основном и средњем образовању зa:

2021.

Стандарди занимања:

Стандарди квалификација:

Стандарди ученичких постигнућа у основном и средњем образовању зa: пpиродне науке

матерњи језик

      • Mатерњи језик                                             *Мени стандарда ученичких постигнућа отвара се избором језика!

2020.

Стандарди ученичких постигнућа у основном и средњем образовању:

Стандарди занимања:

Стандарди квалификација:
2019.

Стандарди занимања:
2018.

Стандарди занимања:

Стандарди квалификација:
2017.

Заједничко језгро наставних планова и програма дефинисано на исходима учења за:


2016.


2015.

Заједничко језгро наставних планова и програма дефинисано на исходима учења зa:


2014.

Стандарди занимања:


2013.


2012.

Standardi zanimanja:


2011.

Инстурументариј за вредновање и самовредновање школа и Етички кодекс:

2009.