Select Page

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

EAAL
Најновије вијести из ЕRASMUS+ програма EAAL

 

Пројекат Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих (EAAL- European Agenda for Adult Learning) дио је програма ЕRASMUS+ Извршне агенције за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу (EACEA -Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Пројектом се спроводи и промовише Резолуција Савјета Европске уније о обновљеној европској стратегији за образовање одраслих и стицање кључних компетенција за цјеложивотно учење као основе за даљи лични и професионални развој сваког појединца.

Посебну пажњу пројекат посвећује умрежавању учесника образовања одраслих на локалном и државном нивоу, а у сврху побољшања квалитета образовања одраслих.

Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ задужена је за имплементацију и координацију  пројекта актом Министарства цивилних послова БиХ. Пројекат се реализује кроз циклусе. Први пројектни циклус је трајао у периоду од 2014. до 2015. године, други у периоду од 2015. до 2017. Од 2017. године се реализује трећи пројектни циклус, чије је трајање до краја 2019. године.

 

 

Размјена искустава координатора пројекта EAAL

Размјена искустава координатора пројекта EAAL

Семинар за координаторе пројекта Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих одржан је у Хагу 25. и 26. фебруара. Семинару су присуствовали замјеник директора доц. др Синиша Гатарић и координатор пројекта Биљана Поповић. Тема семинара је била сарадња различитих...

read more
Студијска посјета Словенији

Студијска посјета Словенији

У оквиру активности Имплементације ЕУ програма за образовање одраслих двочлана делегација АПОСО је посјетила Словенију. Првог дана  24. 10. 2018, у Марибору смо присуствовали Годишњој конференцији програма ЕПУО Андрагошког центра. Сарадња кроз ова два програма траје...

read more
Састанак државних координатора за Имплементацију ЕУ програма за образовање одраслих (EAAL)

Састанак државних координатора за Имплементацију ЕУ програма за образовање одраслих (EAAL)

У Бриселу је 19. септембра одржан редовни годишњи састанак координатора за програм EAAL, Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих. 18. септембра је одржан заједнички састанак координатора EAAL и ЕТ 2020 радне групе зе образовање одраслих. Улога радне групе зе...

read more
Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих

Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих

Први радни састанак пројекта Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих је одржан у Бањалуци 11. и 12. јуна 2018. године. Учествовало је 30 представника различитих институција и организација које се баве образовањем одраслих у Босни и Херцеговини. Учесници су...

read more

ERASMUS+ програми