АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

EAAL
Најновије вијести из ЕRASMUS+ програма EAAL

 

Пројекат Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих (EAAL- European Agenda for Adult Learning) дио је програма ЕRASMUS+ Извршне агенције за образовање, аудиовизуелну дјелатност и културу (EACEA -Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Пројектом се спроводи и промовише Резолуција Савјета Европске уније о обновљеној европској стратегији за образовање одраслих и стицање кључних компетенција за цјеложивотно учење као основе за даљи лични и професионални развој сваког појединца.

Посебну пажњу пројекат посвећује умрежавању учесника образовања одраслих на локалном и државном нивоу, а у сврху побољшања квалитета образовања одраслих.

Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ задужена је за имплементацију и координацију  пројекта актом Министарства цивилних послова БиХ. Пројекат се реализује кроз циклусе. Први пројектни циклус је трајао у периоду од 2014. до 2015. године, други у периоду од 2015. до 2017. Од 2017. године се реализује трећи пројектни циклус, чије је трајање до краја 2019. године.

 

 

Студијска посјета Словенији

У оквиру активности Имплементације ЕУ програма за образовање одраслих двочлана делегација АПОСО је посјетила Словенију. Првог дана  24. 10. 2018, у Марибору смо присуствовали Годишњој конференцији програма ЕПУО Андрагошког центра. Сарадња кроз ова два програма траје...

Опширније

Састанак државних координатора за Имплементацију ЕУ програма за образовање одраслих (EAAL)

У Бриселу је 19. септембра одржан редовни годишњи састанак координатора за програм EAAL, Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих. 18. септембра је одржан заједнички састанак координатора EAAL и ЕТ 2020 радне групе зе образовање одраслих. Улога радне групе зе...

Опширније

Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих

Први радни састанак пројекта Имплементација ЕУ програма за образовање одраслих је одржан у Бањалуци 11. и 12. јуна 2018. године. Учествовало је 30 представника различитих институција и организација које се баве образовањем одраслих у Босни и Херцеговини. Учесници су...

Опширније

ERASMUS+ програми