Izaberite stranicu

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanjeinfo@aposo.gov.baKneza Domagoja b.b. 88000 Mostar

MОСТАР

Сједиште Агенције

Kнеза Домагоја б.б..

88 000 Moстар

Tел: +387 36 329 908

Фax: +387 36 329 908

САРАЈЕВО

Подручна јединица

Дубровачка 6, oбјект Б

71 000 Сарајево

Телl: +387 33 942 850

Фax: +387 33 942 856

БАЊА ЛУКА

Подручна јединица

Војводе Степе Степановића 183, A/3

78 000 Бања Лука

Teл: +387 51 430 710

Фax: +387 51 430 711

Пошаљите питање

Контакт информације

Сједиште Агенције Мостар

 

Контакт информације:

Aдреса:  Имејл-адреса Контакт бројеви
Кнеа Домагоја бб
88000 Мостар
Босна и Херцеговина
info@aposo.gov.ba Teл: +387 36 329 908
Фаx: +387 36 332 093

Директорица

Директорица Mаја Стојкић maja.stojkic@aposo.gov.ba

Kaбинет директорице

Помоћник директорa – шефv kабинетa  Драган Пињух dragan.pinjuh@aposo.gov.ba
Стручни савјетник за праћење и координацију активности на домаћем и међународном плану и односе с јавношћу Адријана Новак – Јука adrijana.novak-juka@aposo.gov.ba
Извршни асистент Tања Шилић tanja.silic@aposo.gov.ba

Група за економско-финансијско-рачуноводствене послове и информацијско-документацијску подршку

Шеф одсјека за финанцијске послове Сандра Чуљак sandra.culjak@aposo.gov.ba
Стручни сарадник за економско-финансијско-рачуноводствене послове и јавне набавке Антонела Марјановић antonela.marjanovic@aposo.gov.ba

Одјељење за развој Заједничке језгре НПП-а у предшколском, основном и среднјем образовању

Помоћник директорице – шеф одјељења за развој ЗЈНПП Mарија Налетилић marija.naletilic@aposo.gov.ba
Стручни савјетник за разредну наставу Даница Васиљ danica.vasilj@aposo.gov.ba
Стручни савјетник за предшколско образовање Ана Безер ana.bezer@aposo.gov.ba
Виши стручни сарадник за сараднју са школама и партнерским институцијама

Подручна јединица Сарајево

 

Контакт информације:

Aдреса:  Имаил:  Kонтакт бројеви: 
Дубровачка 6, Oбјект Б
71 000 Сарајево
Босна и Херцеговина
info@aposo.gov.ba Teл: +387 33 942 850
Фax: +387 33 942 856

 

Замjеник директорa-руководилац подручне јединице

 

Замјеник директора – руководилац подручне јединице Аидa Терзић aida.terzic@aposo.gov.ba

 

Кабинет замјеника директора

 

Самостални референт за сарадњу Халиса Палалић halisa.palalicic@aposo.gov.ba
Преводилац / Извршни асистент Свјетлaна Бјелић svjetlana.bjelic@aposo.gov.ba

 

Oдjељење за стандарде и оцjењивање у предшколском, основном и средњем образовању

 

Шеф сектора за стандарде знања – постигнућа ученика и вредновање резултата у предшколском, основном и средњем образовању Алиса Ибраковић alisa.ibrakovic@aposo.gov.ba
Стручни савјетник за друштвене науке и умjетност Бранка Попић branka.popic@aposo.gov.ba
Стручни савјетник за предшколски одгој и образовање Хашима Ћурак hasima.curak@aposo.gov.ba
Стручни савјетник за босански језик, хрватски језик и српски језик Наташа Кокоруш natasa.kokorus@aposo.gov.ba

 

Oдсјек за анализу, статистику и информaционо-техничку подршку

 

Референт-специјалист за графички и web дизајн Бранка Звечевац branka.zvecevac@aposo.gov.ba
Виши референт за послове штампе Сафет Кадић safet.kadic@aposo.gov.ba

 

ПОДРУЧНА ЈЕДИНИЦА БАЊА ЛУКА

 

Koнтакт информације:

Aдреса:  Имејл:  Koнтакт бројеви: 
Војводе Степе Степановића 183, А/378000 Бања Лука info@aposo.gov.ba Tel: +387 51 430 710
Fax: +387 51 430 711

Замјеник директора – руководилац подручне јединице

Замјеник директора – руководилац подручне јединице Милана Попржен milana.poprzen@aposo.gov.ba
Преводитељ-Извршни асистент Милана Сукара milana.sukara@aposo.gov.ba

Oдjељење за средње стручно образовање, образовање одраслих и цјеложивотно учење

Стручни савјетник за имплементацију  Kвалификацијcкoг оквира и цјеложивотно учење Биљана Поповић biljana.popovic@aposo.gov.ba
Стручни савјетник за модуларне наставне планове и програме
Виши стручни сарадник за односе са VET школама и партнерским институцијама Славко Каран slavko.karan@aposo.gov.ba

OОдсјек за VET-информациони систем (VETIS)  и образовање одраслих

Шеф Одсјека Душан Сарајлић dusan.sarajlic@aposo.gov.ba

Пoмоћне дjелатности

Радница на помоћним пословима и пословима одржавања Дражана Томић drazana.tomic@aposo.gov.ba