Izaberite stranicu

Општи услови кориштења

Услови кориштења:

Кориштењем било којег дијела интернетских страница унутар домене aposo.gov.ba, као и свих под-домена, истовремено прихватате све услове кориштења наведене у овим Општим условима, као и сва специфична правила која јесу или могу бити донесена за поједине саставне дијелове интернетских страница унутар домене aposo.gov.ba. Претпоставља се да сте кориштењем ових страница, или било којег њиховог дијела, у сваком тренутку упознати с актуелним садржајем правила кориштења те да сте их у потпуности разумјели и прихватили.

Права и обавезе корисника:

Агенција за предшколско, основно и средње образовање, посјетиоцима интернетских страница aposo.gov.ba у доброј намјери осигурава кориштење садржаја тих страница. Сви корисници и посјетиоци имају право бесплатно користити  садржај страница, под условом да не крше одредбе ових Општих услова те свих других јавно доступних докумената којима се регулише кориштење страницe aposo.gov.ba. Интернетске странице aposo.gov.ba састоје се од властитих садржаја, преузетих садржаја, садржаја састављених од стране посјетиоца и корисника те веза на друге странице изван домене aposo.gov.ba.

Ризици:

Кориштењем садржаја интернетских страница aposo.gov.ba корисник прихвата све ризике који настају из њиховог кориштења те прихвата користити њихов садржај искључиво за личну употребу и на властиту одговорност.

Одрицање од одговорности:

Агенција за предшколско, основно и средње образовање се у потпуности одриче сваке одговорности која је на било који начин била повезана с кориштењем интернетских страница унутар домене aposo.gov.ba, за било које радње корисника повезаних с употребом или злоупотребом садржаја тих интернетских страница, као и за сваку штету која може настати кориснику, или било којој трећој страни, а у вези с употребом или злоупотребом кориштења садржаја интернетских страница aposo.gov.ba.

Точност информација:

Информације објављене на интернетским страницама унутар домене aposo.gov.ba не морају нужно бити потпуне, исцрпне, прецизне или ажуриране те не представљају обавезујуће стручно или правно мишљење. Аposo.gov.ba не одговара за било какву штету која може настати као посљедица кориштења било које информације објављене на страници aposo.gov.ba.

Линкови:

Интернетске странице aposo.gov.ba садрже линкове на друге интернетске странице. Ови линкови  су објављујени у доброј намјери.  Aposo.gov.ba не може бити одговоран ни за какве садржаје који се налазе изван домене aposo.gov.ba, а са којима на овакав начин може бити повезан.

Ауторска права:

Доkументи, подаци и информације објављени на интернетским страницама aposo.gov.ba могу се користити само за индивидуалне потребе корисника, уз поштивање свих ауторских и власничких права те права трећих особа. Aposo.gov.ba полаже ауторска права на све властите садржаје (текстуалне, визуалне и аудио материјале, базе података и програмски код). Неовлаштено кориштење било којег дијела интернетских страница aposo.gov.ba сматра се кршењем ауторских права, и може резултирати судским и другим поступцима против прекршитеља. Уколико сматрате да је Агенција за предшколско, основно и средње образовање на било који начин повриједила ваша ауторска права или друга права, молимо да то пријавите на e-mail адресу info@aposo.gov.ba. Ваш захтјев ће у најкраћем року бити размотрен, и уколико нађемо да је оправдан, спорни садржаји ће бити без одлагања уклоњени.

Однос с другим садржајима:

Странице aposo.gov.ba садрже и документе, податке, информације, као и везе према другим интернетских страницама направљеним од стране трећих особа, које ће се, кад год је то могуће, као такве означавати. Агенција за предшколско, основно и средње образовање нема надзор над наведеним документима, подацима, информацијама или другим интернетским страницама те се у потпуности одриче сваке одговорности, укључујући оне везане за тачност, потпуност и доступност садржаја на интернетским страницама креираним од стране трећих особа.

Приватност:

Агенција за предшколско, основно и средње образовање у највећој могућој мјери штити приватност својих корисника. Aposo.gov.ba се обавезује да ће у доброј намјери користити податке добиjене од корисника тoком кориштења интернетских страница те да приватне податке неће дистрибуирати нити продавати трећој страни, осим уз дозволу корисника. Aposo.gov.ba може, у складу са законом, прикупљати одређене податке о корисницима добиjене тoком њиховог кориштења портала, или податке унесене у поступку регистрације. Aposo.gov.ba се обвезује  да прикупљене приватне податке попут e-mail адресe, имена и презимена неће без дозволе сваког појединачног корисника на било који начин дистрибуирати. Aposo.gov.ba се обвезује да ће чувати приватност корисника интернетских страница у свим случајевима, изузев у случају кршења ових правила, или незаконитих активности корисника. На писмени захтјев надлежних тијела или, директно заинтересованих особа, а у сврху истраге, покретања или вођења судских или других поступка, аposo.gov.ba може тим тијелима или особама доставити податке које прикупи о појединим особама.

Измјене и ступање на снагу:

Aposo.gov.ba задржава право измјене ових Услова кориштења у било којем тренутку те неће бити одговоран ни за какве посљедице које могу произаћи као посљедица таквих промјена. Промјене ступају на снагу тренутком њиховог објављивања на страницама аposo.gov.ba.