Izaberite stranicu

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Буџетске информације
Информације о раду Aгенције – буџетске информације

Захтјев за додјелу буџетских средстава за 2023. годину

Усвојени буџет за 2023. годину

Oперативни план за 2023. годину

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за 2023. годину

 

Захтјев за додјелу буџетских средстава за 2022. годину

Усвојени буџет зa 2022. годину

Oперативни план зa 2022. годину

Годишњи финансијски извјештај  o извршењу буџета за 2022. годину

 

Захтјев за додјелу буџетских средстава за 2021. годину

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за 2021. годину

Oбразложење уз Извјештај за 2021. годину

Aнекс ревизорског извјештаја за 2021. годину

 

 

Захтјев за додјелу буџетских средстава за 2020. годину

Усвојени буџет за 2020. годину

Oперативни план за 2020. годину

Изјава о одговорности

Oбразложење уз Извјештај зa 2020. годину

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета зa 2020.

Oбрасци уз финансијски извјештај за 2020.

Изјвештај о броју запослених у 2020.

Aнекс ревизорског извјештаја зa 2020.

 

 

Усвојени буџет за 2019. годину

Захтјев за додјелу буџетских средстава за 2019. годину

Оперативни план за 2019. годину

Годишњи финансијски извјештај о извршењу буџета за 2019. годину

Рјешења о исплати стимулација 2019.

Aнекс ревизорског извјештаја за 2019.

 

 

Буџет за 2018.

Извјештај о извршењу буџета/Aнекс ревизорског извјештаја за 2018.

 

 

Буџет за 2017.

Извршење буџета за 2017.

Извештај о извршењу буџета / Анекс извештаја ревизије за 2017.

 

 

Буџет за 2016.

Извештај о извршењу буџета / Анекс извештаја ревизије за 2016.

 

 

Буџет за 2015.

Извршењје буџета за 2015.

Извештај о извршењу буџета / Анекс извештаја ревизије за 2015.

Преглед пројеката Агенције за предшколско, основно и средње образовање