Izaberite stranicu

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Водич за приступ информацијама:

Образац захтјева за приступ информацијама:

Индекс регистар:

Приступ информацијама

На основу члана IV. 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 10. сједници Представничког дома, одржаној 22. аугуста 2023. године, и на 8. сједници Дома народа, одржаној 30. аугуста 2023. године, усвојила је Закон о слободи приступа информацијама на нивоу институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 61/23)

Овај закон ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“, односно 13. септембра 2023. године.

Ступањем на снагу овог закона престао је да важи Закон о слободи приступа информацијама у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 и 100/13).