Select Page

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

категорија

ИНФОРМАЦИЈЕ О АГЕНЦИЈИ

категорија

ПУБЛИКАЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ

категорија

ERASMUS+ ПРОГРАМ

категорија

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗИОВАЊЕ

Новости и актуeлности

PISA напокон у Босни и Херцеговини

  Међународна процјена ученичких постигнућа, PISA 2018, у нашој држави почиње се спроводити 4. априла 2018. године. Истраживање спроводи Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ, а у њему ће учествовати око 7 000 ученика из 70 школа Републике Српске, 5...

Наставите читати

У току припреме за спровођење PISA 2018 студије!

Након успјешно спроведеног пробног истраживања током 2017. године, а као дио припреме за главно PISA 2018 тестирање, Агенција је у овој години одржала тренинге за именоване школске PISA 2018 сараднике. Тренинзи су реализовани у Травнику, Мостару, Сарајеву, Зеници,...

Наставите читати

О Агенцији

Агенција за предшколско, основно и средње образовање је самостална управна организација у области предшколског, основног и средњег образовања, основана на нивоу институција Босне и Херцеговине.

Агенција је надлежна за успостављање стандарда знања и оцјењивање постигнутих резултата, развој заједничког језгра наставних планова и програма у предшколском, основном и средњем образовању и за друге стручне послове у области стандарда знања и оцјењивања квалитета који су одређени посебним законима и другим прописима.

Визија

Квалитетно предшколско, основно и средње образовање и цјеложивотно учење и конкурентно образовање Босне и Херцеговине на међународном плану.

Мисија

Допринијети квалитету предшколског, основног и средњег образовања и процеса цјеложивотног учења, као и конкурентности образовних система Босне и Херцеговине на међународном плану, кроз развој заједничког језгра наставних планова и програма, успоставу стандарда знања, праћење и евалуацију постигнутих резулатата у образовању, развој образовања одраслих и цјеложивотног учења и учествовање у развоју квалификацијског оквира, као и креирање и промовисање квалитета образовања у Босни и Херцеговини.

Вриједности

Агенција у свом раду његује и промовише сљедеће вриједности: вјеродостојност, професионалност, сарадњу и партнерство, отвореност и транспарентност, те цјеложивотно учење.

Активности Агенције подржавају

Учење је као веслање против струје. Чим престанеш веслати неизоставно идеш натраг!

Benjamin Britten