БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

категорија

ИНФОРМАЦИЈЕ О АГЕНЦИЈИ

категорија

ПУБЛИКАЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ

категорија

ERASMUS+ ПРОГРАМ

категорија

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗИОВАЊЕ

Новости и актуeлности

Први регионални скуп инструктора програма активног учења

Први регионални скуп за инструкторе Активног учења (АУН програма), у организацији Образовног форума из Београда, одржан је на Златибору, од 5. до 7. октобра. 2018. године.  Скупу је присуствовало преко 60 инструктора АУН програма из Србије, Црне Горе и Босне и...

Опширније

Јавни позив за набавку услуга хотелског смјештаја

Агенција за предшколско, основно и средње образовање објављује јавни позив за набавку услуга хотелског смјештаја за потребе одржавања EPALE конференције планиране у периоду од 12. до 14. новембра 2018. године. Комплетну тендерску документацију можете преузети ОВДЈЕ, а...

Опширније

Методолошка обука стручњака

Пети по реду  састанак радне групе за методолошку обуку стручњака за имплементацију Заједничког језгра наставних планова и програма дефинисаног на исходима учења у постојеће наставне планове  програме одржан је у Мостару 25. и 26. септембра 2018. Радна група радила је...

Опширније

О Агенцији

Агенција за предшколско, основно и средње образовање је самостална управна организација у области предшколског, основног и средњег образовања, основана на нивоу институција Босне и Херцеговине.

Агенција је надлежна за успостављање стандарда знања и оцјењивање постигнутих резултата, развој заједничког језгра наставних планова и програма у предшколском, основном и средњем образовању и за друге стручне послове у области стандарда знања и оцјењивања квалитета који су одређени посебним законима и другим прописима.

Визија

Квалитетно предшколско, основно и средње образовање и цјеложивотно учење и конкурентно образовање Босне и Херцеговине на међународном плану.

Мисија

Допринијети квалитету предшколског, основног и средњег образовања и процеса цјеложивотног учења, као и конкурентности образовних система Босне и Херцеговине на међународном плану, кроз развој заједничког језгра наставних планова и програма, успоставу стандарда знања, праћење и евалуацију постигнутих резулатата у образовању, развој образовања одраслих и цјеложивотног учења и учествовање у развоју квалификацијског оквира, као и креирање и промовисање квалитета образовања у Босни и Херцеговини.

Вриједности

Агенција у свом раду његује и промовише сљедеће вриједности: вјеродостојност, професионалност, сарадњу и партнерство, отвореност и транспарентност, те цјеложивотно учење.

Активности Агенције подржавају

Учење је као веслање против струје. Чим престанеш веслати неизоставно идеш натраг!

Benjamin Britten