Izaberite stranicu

 

Стандарди постигнућа ученика описују ниво квантитета и квалитета знања и вјештина које ученици постижу по завршетку одређеног нивоа образовања. Они конкретизују и разликују постигнућа ученика према нивоу тежине.

Примjена стандарда омогућава ефикаснији и квалитетнији образовно -васпитни рад и поузданије вредновање резултата.

Њихова примjена такође повећава објективност свакодневног оцjењивања, као и поређење школских оцjена.

Uvod
Materinski jezik
Matematika
Društveno - humanističke znanosti
Tjelesno i zdravstveno područje
Увод
Матерњи језик
Математика
Друштвено - хуманистичке науке
Физичко и здравствено подручје