Izaberite stranicu

 

Стандарди постигнућа ученика описују ниво квантитета и квалитета знања и вјештина које ученици постижу по завршетку одређеног нивоа образовања. Они конкретизују и разликују постигнућа ученика према нивоу тежине.

Примjена стандарда омогућава ефикаснији и квалитетнији образовно -васпитни рад и поузданије вредновање резултата.

Њихова примjена такође повећава објективност свакодневног оцjењивања, као и поређење школских оцjена.

Увод
Матерњи језик
Математика
Друштвено-хуманистичке науке
Тјелесно и здравствено подручје
Tехника и информатичка технологија
Увод
Матерински језик
Математика
Друштвено-хуманистичке знаности
Тјелесно и здравствено подручје
Tехника и информатичка технологија
Увод
Матерњи језик
Математика
Друштвено-хуманистичке науке
Физичко и здравствено подручје
Tехника и информатичка технологија
Процес ревизије и дефинисања стандарда ученичких постигнућа на основу ЗЈНПП дефинисане на исходима учења не би могли успјешно да завршимо без наших сарадника, практичара/стручњака из наставног процеса.
Они су ти који су схватили важност развоја одређених компетенција и функционалних знања и подржали нас у дефинисању стандарда који ће помоћи наставницима у стварању образовног окружења које ће подржати процес учења и развоја сваког ученика. Поруке, изјаве и размишљања наших сарадника сакупили смо у краткој публикацији коју можете преузети овде. ⬇️⬇️⬇️