Standardi učeničkih postignuća predstavljaju opis razine kvantitete i kvalitete znanja i vještina koje učenici postižu na završetku određene razine obrazovanja. Oni  konkretiziraju i diferenciraju učenička postignuća po razinama težine.

Primjena standarda omogućava efikasniji i kvalitetniji obrazovni rad te pouzdanije vrednovanje rezultata.

Njihova primjena, također,  povećava objektivnost svakodnevnog školskog ocjenjivanja, kao i usporedbe školskih ocjena.

Uvod
Maternji jezik
Matematika
Društveno - humanističke nauke
Tjelesno i zdravstveno područje
Uvod
Materinski jezik
Matematika
Društveno - humanističke znanosti
Tjelesno i zdravstveno područje
Uvod
Maternji jezik
Matematika
Društveno - humanističke nauke
Fizičko i zdravstveno područje