Standardi učeničkih postignuća predstavljaju opis razine kvantitete i kvalitete znanja i vještina koje učenici postižu na završetku određene razine obrazovanja. Oni  konkretiziraju i diferenciraju učenička postignuća po razinama težine.

Primjena standarda omogućava efikasniji i kvalitetniji obrazovni rad te pouzdanije vrednovanje rezultata.

Njihova primjena, također,  povećava objektivnost svakodnevnog školskog ocjenjivanja, kao i usporedbe školskih ocjena.

Uvod
Materinski jezik
Matematika
Društveno - humanističke znanosti
Tjelesno i zdravstveno područje
Tehnika i informacijska tehnologija
Uvod
Maternji jezik
Matematika
Društveno - humanističke nauke
Fizičko i zdravstveno područje
Tehnika i informatička tehnologija
Proces revidiranja i definiranja standarda učeničkih postignuća utemeljenih na ZJNPP definiranoj na ishodima učenja ne bismo mogli uspješno završiti bez naših suradnika, praktičara/stručnjaka iz nastavnog procesa.
Oni su ti koji su shvatili važnost razvoja određenih kompetencija i funkcionalnih znanja te nas podržali u definiranju standarda koji će pomoći nastavnicima u kreiranju obrazovnog okruženja koje će podržavati proces učenja i razvoja svakog učenika. Poruke, iskaze i razmišljanja naših suradnika objedinili smo u kratkoj publikaciji koju možete preuzeti ovdje ⬇️⬇️⬇️