PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je međunarodno istraživanje koje prikuplja informacije o mogućnostima koje obrazovni sustavi pružaju učenicima,kao i o čimbenicima koji utječu na ta postignuća. PIRLS pruža zemljama sudionicama jedinstvenu priliku za prikupljanje međunarodno usporedivih podataka o čitalačkim kompetencijama učenika, načinima podsticanja čitanja kod kuće, kao i o nastavnim praksama u školama. Istraživanje se provodi u petogodišnjim ciklusima kako bi se utvrdili međunarodni trendovi razvoja čitalačke pismenosti, kreirale obrazovne politike i aktivnosti koje se odnose na čitanje s razumijevanjem. U istraživanje PIRLS2021 bilo je uključeno preko 50 zemalja, ali Bosna i Hercegovina unatoč planiranom sudjelovanju, nije provela PIRLS istraživanje.

Značenje akronima PIRLS: PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti

Cilj istraživanja je prikupljanje i analiziranje podataka o čitalačkim kompetencijama učenika četvrtog razreda osnovne škole, kao i podataka o obiteljskom i školskom kontekstu koji utiču na učenje čitanja.

Uzorak istraživanja čini reprezentativni uzorak učenika četvrtog razreda osnovne škole budući da se upravo tada događa važna prekretnica u razvoju čitalačkih kompetencija učenika.

Razdoblje provedbe istraživanja: Istraživanje PIRLS2021 u Bosni i Hercegovini nije provedeno.

Nositelji istraživanja: Međunarodno udruženje za evaluaciju obrazovnih postignuća (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) u suradnji s Međunarodnim istraživačkim centrom za TIMSS i PIRLS na Boston koledžu predvodi PIRLS istraživanje.

PIRLS 2021 istraživanje u Bosni i Hercegovini priprema i provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u suradnji s obrazovnim vlastima.

Više o samom istraživanju pročitajte u informativnom letku: