AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Odbor Agencije
Informacije o radu Agencije – zakoni i propisi

Odbor Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH stručno je tijelo uspostavljeno unutar Agencije. Odbor čini sedam članova, koje imenuje Vijeće ministara BiH, po Zakonom utvrđenomu postupku i to na razdoblje od tri godine. Odbor se sastoji od po dva člana iz reda svakoga od konstitutivnih naroda u BiH i jednoga člana iz reda ostalih. Nakon imenovanja, članovi Odbora međusobno biraju predsjedavajućega, sukladno poslovniku o radu Odbora Agencije, i to na mandat u trajanju od jedne godine.

Rješenjem o imenovanju članova Odbora Agencije za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje BiH (Službeni glasnik BiH, broj 29/16, 8/17, 28/18 te 86/19), na mandat od tri godine, za članove Odbora imenovani su:

  1. Aida Salkić iz reda bošnjačkog naroda;
  2. Franjo Ljubas i Zdenka Leženić iz reda hrvatskog naroda;
  3. Branka Kovačević iz reda srpskog naroda te
  4. Uma Isić iz reda ostalih.

Prethodno navedeni članovi, uz dva člana s tekućim mandatom :

  1. Muharem Saračević iz reda bošnjačkog naroda;
  2. Svetlana Dačević iz reda srpskog naroda;

trenutno čine puni saziv Odbora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

U radu Odbora sudjeluje i predstavnik Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine bez prava glasa. Odbor o svim pitanjima odlučuje većinom glasova od sveukupnoga broja članova, s tim da se u većini glasova nalazi po jedan glas predstavnika svakoga od konstitutivnih naroda.

Sukladno utvrđenim mjerodavnostima, Odbor je, između ostaloga, odgovoran za: uspostavu standarda znanja učenika i ocjenjivanja postignutih rezultata; odobravanje Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja; razmatranje provedenih istraživanja unutar  djelokruga Agencije i objavljivanje rezultata istraživanja te za druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Kako se imenuju članovi Odbora ?

Članove Odbora imenuje  Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a nakon provedbe javnoga natječaja, predaje popis kompetentnih kandidata za članove Odbora na mišljenje Konferenciji ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini, na temelju čega Vijeće ministara Bosne i Hercegovine provodi proceduru  imenovanja. Mandat članova Odbora je u trajanju  od tri (3) godine.

 

Postoji li mogućnost razrješenja Odbora i prije isteka mandata?

U slučaju da se ocjeni kako Odbor ili član Odbora ne ostvaruje svoju funkciju, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine može, i prije isteka mandata na koji je Odbor imenovan, predložiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine razrješenje Odbora odnosno pojedinoga člana Odbora. O prijedlogu za razrješenje članova ili člana Odbora pribavlja se mišljenje Konferencije ministara obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

kategorija

ZAKLJUČCI ODBORA