ICILS

Što je ICILS 2023?

International Computer and Information Literacy Study – ICILS međunarodno je istraživanje računalne i informacijske pismenosti koje nastoji dati odgovor na jedno od ključnih pitanja današnjice: Koliko su dobro učenici pripremljeni za učenje, rad i život u digitalnome svijetu?

Svrha provođenja ICILS -a je istraživanje načina na koje mladi ljudi koriste računala za istraživanje, stvaranje i komunikaciju kako bi uspješno djelovali kod kuće, u školi, na radnom mjestu i u zajednici.
Istraživanje ICILS relativno je novo, međunarodno istraživanje u kojem će naša država po prvi put sudjelovati. ICILS istraživanje pokrenulo je Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća – IEA 2013. godine. Drugi ciklus proveden je 2018, a treći će biti proveden 2023. godine.

Važnost podataka iz ICILS istraživanja dobila je dodatnu vrijednost tijekom pandemije COVID-19 budući da ICILS izravno mjeri i izvještava o stupnju digitalne pismenosti učenika, kao i o ishodima učenja koji su ključni za njihovu sposobnost upravljanja učenjem na daljinu, sada i u budućnosti.

Ukratko rečeno, ICILS istraživanje mjeri razlike u računalnoj i informacijskoj pismenosti učenika na međunarodnoj razini.

ICILS procjenjuje vještine učenika u prikupljanju i produkciji digitalnih informacija, odnosno njihovu razinu ključne informatičke pismenosti i njihovo razumijevanje sigurne i primjerene uporabe digitalnih informacija. Također, istraživanje prikuplja i analizira podatke o aktivnostima i stavovima učenika u vezi s korištenjem računala u školskim i izvanškolskim kontekstima u kojima se razvija njihova računalna i informatička pismenost. Osim učeničkih postignuća, istraživanjem se prikupljaju opsežni kontekstualni podatci o obiteljskom i školskom okruženju učenika, a zbog svega navedenog možemo zaključiti kako ICILS pruža solidnu bazu dokaza za istraživače, nastavnike i kreatore politika.

ICILS istraživanje će u našoj državi biti provedeno digitalno i uključiti će module za procjenu računalne i informatičke pismenosti. U istraživanju će sudjelovati učenici osmih razreda.
Svi podaci ispitanika su zaštićeni Deklaracijom o zaštiti osobnih podataka te se iz tog razloga i koriste ID šifre u procesu provođenja testiranja.