AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

AKTUALNOSTI
Novosti i aktualnosti Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Javni natječaj – eTwinning suradnik

Javni natječaj – eTwinning suradnik

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje javni natječaj za angažman suradnika na poziciji – Tehnički i financijski asistent na projektu eTwinning. Prijave na natječaj možete predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na...

Natječaj za eTwinning ambasadora

Natječaj za eTwinning ambasadora

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u ime еTwinning Državne organizacije za potporu (DOP), raspisuje natječaj za jednog eTwinning ambasadora koji je zaposlenik odgojno-obrazovne ustanove na teritoriju Bosne i Hercegovine - Republike Srpske....