Diseminacija preporuka PISA istraživanja

Diseminacija preporuka PISA istraživanja

Koordinatorica i glavna analitičarka PISA studije pri Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Žaneta Džumhur, predstavila je Preporuke na osnovi PISA rezultata u BiH na X Međunarodnoj konferenciji “Otvorena škola u zajednici – škole za...