AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

NATJEČAJI
Natječaji i oglasi Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Javni natječaj – eTwinning suradnik

Javni natječaj – eTwinning suradnik

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje javni natječaj za angažman suradnika na poziciji – Tehnički i financijski asistent na projektu eTwinning. Prijave na natječaj možete predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na...

read more
Natječaj za eTwinning ambasadora

Natječaj za eTwinning ambasadora

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u ime еTwinning Državne organizacije za potporu (DOP), raspisuje natječaj za jednog eTwinning ambasadora koji je zaposlenik odgojno-obrazovne ustanove na teritoriju Bosne i Hercegovine - Republike Srpske....

read more
JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje javni natječaj za angažman suradnika na poziciji  IT/Data managera na projektima međunarodnih istraživanja u oblasti obrazovanja. Natječaj ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave javnog oglasa na web...

read more