Natječaj za EPALE ambasadore

Natječaj za EPALE ambasadore

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u ime EPALE Državne službe za podršku (NSS) raspisuje natječaj za šest EPALE ambasadora! Natječaj ostaje otvoren do 12.9.2022.godine, a ambasador će biti odabran za razdoblje od zaključenja ugovora do 31. 12....
Javni natječaj

Javni natječaj

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje javni natječaj za suradnika u projektima međunarodnih istraživanja iz oblasti obrazovanja. U cilju realizacije aktivnosti projekata traži se IT/ DATA MANAGER za razdoblje do 31.12.2022.godine, odnosno do...
Javni natječaj

Javni natječaj

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje JAVNI NATJEČAJ za angažman administratora EPALE projekta. Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave natječaja na web stranici Agencije, a tražene uvjete možete pogledati...
Javni natječaj

JAVNI NATJEČAJ

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje JAVNI NATJEČAJ putem kojeg traži suradnika za tehničku i financijsku podršku eTwinning projektu. Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Agencije, a...
Ponovljeni natječaj za eTwinning ambasadora u Bosni i Hercegovini

Natječaj za eTwinning ambasadora

Državna organizacija za potporu eTwinningu (DOP), koja djeluje unutar Agencije za predškolsko, osnovno i  srednje obrazovanje BiH, raspisuje natječaj za eTwinning ambasadore koji su zaposleni u nekoj od predškolskih ustanova/ osnovnih škola na teritoriju Bosne i...