Standardi učeničkih postignuća predstavljaju opis nivoa kvantitete i kvalitete znanja i vještina koje učenici postižu na završetku određenog stepena obrazovanja. Oni konkretizuju i razlikuju učenička postignuća po nivoima težine.

Primjena standarda omogućava efikasniji i kvalitetniji obrazovni rad te pouzdanije vrednovanje rezultata.

Njihova primjena, također,  povećava objektivnost svakodnevnog školskog ocjenjivanja, kao i usporedbe školskih ocjena.

Uvod
Materinski jezik
Matematika
Društveno - humanističke znanosti
Tjelesno i zdravstveno područje
Tehnika i informacijska tehnologija
Uvod
Maternji jezik
Matematika
Društveno - humanističke nauke
Fizičko i zdravstveno područje
Tehnika i informatička tehnologija
Proces revizije i definisanja standarda učeničkih postignuća na osnovu ZJNPP definisane na ishodima učenja ne bi mogao biti uspješno završen bez naših saradnika, praktičara/stručnjaka iz nastavnog procesa.
Oni su ti koji su shvatili važnost razvoja određenih kompetencija i funkcionalnih znanja te nas podržali u definisanju standarda koji će pomoći nastavnicima u kreiranju obrazovnog okruženja koje će podržavati proces učenja i razvoja svakog učenika. Poruke, izjave i razmišljanja naših saradnika objedinili smo u kratkoj publikaciji koju možete preuzeti ovdje. ⬇️⬇️⬇️