AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

Konkursi i oglasi

Konkursi i oglasi Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje javni konkurs za angažman saradnika na poziciji  IT/Data managera na projektima međunarodnih istraživanja u oblasti obrazovanja. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave javnog oglasa na veb...

read more
Javni konkurs – eTwinning saradnik

Javni konkurs – eTwinning saradnik

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje javni konkurs za angažman saradnika na poziciji - Tehnički i finansijski asistent na projektu eTwinning. Prijave za poziciju se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog konkursa na veb...

read more
JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje javni konkurs za samostalnog referenta u područnoj jedinici Sarajevo, na neodređeno vrijeme. Javni konkurs ostaje otvoren deset (10) dana od dana objave konkursa u dnevnim novinama „Oslobođenje“, a...

read more