ESEP – sastanak o stanju na ESEP platformi

ESEP – sastanak o stanju na ESEP platformi

3. 2023. godine održan je sastanak svih NSO, EC, EACEA sa ugovaračima za izradu ESEP-a. Glavna tema je bila stanje platforme i njene buduće nadogradnje. Većina NSO izrazila je zabrinutost stanjem platforme, sporosti implementacije i sveukupnom sporošću platforme te...
Vaše stare eTwinning grupe su se vratile!

Vaše stare eTwinning grupe su se vratile!

eTwinning grupe koje su bile na staroj platformi sada su prebačene na novu. Čekaju vas na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje. Postoje stotine novih eTwinning grupa koje su u funkciji na Evropskoj platformi za školsko obrazovanje, a sve su kreirane nakon juna...
Promocija ERASMUS+ projekata eTwinning i EPALE

Promocija ERASMUS+ projekata eTwinning i EPALE

Predstavljanje Erasmus + projekata eTwinning i EPALE održano je 9. 3. 2023. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U skladu s Memorandumom o saradnji, potpisanim između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Agencije za...