Anketa o kreativnosti – rezultati

Anketa o kreativnosti – rezultati

Kreativnost je bez dileme jedan od najvažnijih postupaka i spoj vještina i stavova , i time se može pomoći mladim ljudima da danas napreduju u svijetu. Međutim, većina ispitanika u ovom istraživanju smatra da u školama nema dovoljno mogućnosti za kreativne aktivnosti....