AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

O AGENCIJI
 

 

O nama

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je samostalna upravna organizacija u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, osnovana na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Agencija je nadležna za uspostavljanje standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata, razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i za druge stručne poslove u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta koji su određeni posebnim zakonima i drugim propisima.

Vizija

Kvalitetno predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i cjeloživotno učenje i konkurentno obrazovanje Bosne i Hercegovine na međunarodnome planu.

Misija

Doprinijeti kvaliteti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i procesa cjeloživotnog učenja, kao i konkurentnosti obrazovnih sustava Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, kroz razvoj zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, uspostavu standarda znanja, praćenje i evaluaciju postignutih rezultata u obrazovanju, razvoj obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te sudjelovanja u razvoju kvalifikacijskog okvira, kao i kreiranju i promoviranju kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Vrijednosti

Agencija u svome radu njeguje i promovira sljedeće vrijednosti: vjerodostojnost, profesionalnost, suradnju i partnerstvo, otvorenost i transparentnost, te cjeloživotno učenje.

U skladu sa Zakonom o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje („Službeni glasnik BiH“ broj:88/07) i Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje („Službeni glasnik BiH“ broj:8/08), Agencija ima sjedište u Mostaru i dvije područne jedinice, sa sjedištima u Sarajevu i Banja Luci.

Odjel Agencije u Mostaru radi na razvoju zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, Odjel u Sarajevu na standardima znanja i učeničkih postignuća i Odjel u Banja Luci na razvoju srednjeg stručnog obrazovanja i obuke, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju.

Mostar

Sjedište Agencije

Adresa: Kneza Domagoja b.b. 88 000 Mostar

Telefon: +387 36 329 908

Fax: +387 36 329 908

E-mail: info@aposo.gov.ba

Djelokrug rada Sjedišta Agencije su poslovi koji se odnose na: rukovođenje, programiranje, planiranje, praćenje i koordinaciju obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije; izradu, praćenje i razvoj Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za predškolsko, osnovno i srednje opće obrazovanje; saradnja Agencije s domaćim obrazovnim i drugim vlastima, stručnim institucijama u oblasti obrazovanja i drugim relevantnim partnerima Agencije; ostvarivanje međunarodne saradnje u aktivnostima i područjima rada Agencije; učestvovnje Agencije u radu međunarodnih asocijacija u oblasti osiguranja kvalitete obrazovanja i uspostava saradnje sa sličnim institucijama u drugim zemljama; normativno – pravni, kadrovski i opći poslovi; ekonomsko – finansijsko – računovodstveni poslovi; informacijsko – dokumentacijska podrška i prezentacija dokumenata, materijala i rezultata rada Agencije; osiguranje javnosti rezultata rada Agencije; administrativno – tehnički i pomoćni poslovi.

Sarajevo

Područna jedinica

Adresa: Dubrovačka 6, objekat B

Telefon: +387 33 942 850

Fax: +387 33 942 856

E-mail: info@aposo.gov.ba

Djelokrug rada Područne jedinice u Sarajevu su poslovi i zadaci koji se odnose na: rukovođenje, programiranje, planiranje, praćenje i koordinaciju obavljanja poslova u Područnoj jedinici te provođenje aktivnosti Područne jedinice sukladno planovima i programima rada Agencije kao cjeline; definiranje, uspostava unapređenja i praćenja standarda znanja – učeničkih postignuća i ocjenjivanje rezultata u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju; uspostava saradnje s domaćim obrazovnim i drugim vlastima, stručnim institucijama u oblasti obrazovanja i drugim relevantnim partnerima po pitanju  djelokruga rada Područne jedinice; planiranje sudjelovanje u međunarodnim komparativnim studijama, razvojnim i istraživačkim programima i projektima relevantnim za rad Područne jedinice; projektiranje i održavanje relevantnih baza podataka iz djelokruga rada Područne jedinice; psihometrijska mjerenja, rezultati analize informatička podrška aktivnostima Područne jedinice; projektiranje relevantnih baza podataka i informatička podrška aktivnostima drugih organizacijskih jedinica Agencije; grafički, web – dizajn i izdavačka djelatnost Agencije; prevodilački, administrativno – tehnički i pomoćni poslovi.

Banja Luka

Područna jedinica

Adresa: Stepe Stepanovića 99, 71 000 Banja Luka

Telefon: +387 51 430 710

Fax: +387 51 430 711

E-mail: info@aposo.gov.ba

Djelokrug rada Područne jedinice u Banja Luci su poslovi i zadaci koji se odnose na: rukovođenje, programiranje, planiranje, praćenje i koordinaciju obavljanja poslova u Područnoj jedinici te provođenje aktivnosti Područne jedinice sukladno planovima i programima rada Agencije kao cjeline; izrada, praćenje i razvoj Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju te modularnih nastavnih planova i programa; implementacija kvalifikacijskoga okvira; obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje; razvoj i implementacija informacijskog sustava u srednjem strukovnom obrazovanju, administriranje i održavanje baze podataka; ostvarivanje suradnje s domaćim obrazovnim i drugim vlastima, stručnim institucijama u oblasti obrazovanja i drugim relevantnim partnerima po pitanju djelokruga rada Područne jedinice; planiranje i sudjelovanje

Organizacija Agencije

 

 

Aktivnosti Agencije podržavaju