AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

O AGENCIJI

 

O nama

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je samostalna upravna organizacija u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, osnovana na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Agencija je nadležna za uspostavljanje standarda znanja i ocjenjivanje postignutih rezultata, razvoj zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i za druge stručne poslove u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta koji su određeni posebnim zakonima i drugim propisima.

Vizija

Kvalitetno predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i cjeloživotno učenje i konkurentno obrazovanje Bosne i Hercegovine na međunarodnome planu.

Misija

Doprinijeti kvalitetu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i procesa cjeloživotnog učenja, kao i konkurentnosti obrazovnih sistema Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, kroz razvoj zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa, uspostavljanje standarda znanja, praćenje i evaluaciju postignutih rezulatata u obrazovanju, razvoj obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja te učestvovanja u razvoju kvalifikacijskog okvira, kao i kreiranju i promovisanju kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Vrijednosti

Agencija u svom radu njeguje i promoviše sljedeće vrijednosti: vjerodostojnost, profesionalnost, saradnju i partnerstvo, otvorenost i transparentnost, te cjeloživotno učenje.

U skladu sa Zakonom o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje („Službeni glasnik BiH“ broj:88/07) i Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje („Službeni glasnik BiH“ broj:8/08), Agencija ima sjedište u Mostaru i dvije područne jedinice, sa sjedištima u Sarajevu i Banja Luci.

Mostar

Sjedište Agencije

Adresa: Kneza Domagoja b.b. 88 000 Mostar

Telefon: +387 36 329 908

Fax: +387 36 329 908

E-mail: info@aposo.gov.ba

U domen rada Sjedišta Agencije spadaju poslovi koji se odnose na: rukovođenje, programiranje, planiranje, praćenje i koordinaciju obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije; izradu, praćenje i razvoj zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa za predškolsko, osnovno i srednje opće obrazovanje; ostvarivanje saradnje Agencije sa domaćim obrazovnim i drugim vlastima, stručnim institucijama u oblasti obrazovanja i drugim relevantnim partnerima Agencije; ostvarivanje međunarodne saradnje u aktivnostima i područjima rada Agencije; učestvovanje Agencije u radu međunarodnih asocijacija u oblasti osiguranja kvaliteta obrazovanja i uspostavljanje saradnje sa sličnim institucijama u drugim zemljama; normativno-pravne, kadrovske i opće poslove; ekonomsko-finansijsko-računovodstvene poslove; informaciono-dokumentacionu podršku i prezentaciju dokumenata, materijala i rezultata rada Agencije; osiguranje javnosti rada Agencije; administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

Sarajevo

Područna jedinica

Adresa: Dubrovačka 6, objekat B

Telefon: +387 33 942 850

Fax: +387 33 942 856

E-mail: info@aposo.gov.ba

U domen rada Područne jedinice u Sarajevu spadaju poslovi i zadaci koji se odnose na: rukovođenje, programiranje, planiranje, praćenje i koordinaciju obavljanja poslova u Područnoj jedinici, te provođenje aktivnosti Područne jedinice u skladu sa planovima i programima rada Agencije kao cjeline; definisanje, uspostavljanje, unapređenje i praćenje standarda znanja  – učeničkih postignuća i ocjenjivanje rezultata u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju; ostvarivanje saradnje sa domaćim obrazovnim i drugim vlastima, stručnim institucijama u oblasti obrazovanja i drugim relevantnim partnerima u pitanjima iz domena rada Područne jedinice; planiranje i implementacija učešća u međunarodnim komparativnim studijama, razvojnim i istraživačkim programima i projektima relevantnim za rad Područne jedinice; projektovanje i održavanje relevantnih baza podataka iz domena rada Područne jedinice; psihometrijska mjerenja, statističku analizu i informatičku podršku aktivnostima Područne jedinice; projektovanje relevantnih baza podataka i informatičku podršku aktivnostima drugih organizacijskih jedinica Agencije; grafički, web-dizajn i izdavačku djelatnost Agencije; prevodilačke, administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

Banja Luka

Područna jedinica

Adresa: Stepe Stepanovića 99, 71 000 Banja Luka

Telefon: +387 51 430 710

Fax: +387 51 430 711

E-mail: info@aposo.gov.ba

U domen rada Područne jedinice u Banjaluci spadaju poslovi i zadaci koji se odnose na: rukovođenje, programiranje, planiranje, praćenje i koordinaciju obavljanja poslova u Područnoj jedinici, te provođenje aktivnosti Područne jedinice u skladu s planovima i programima rada Agencije kao cjeline; izradu, praćenje i razvoj zajedničkog jezgra i modularnih nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju; implementacija kvalifikacijskog okvira; obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje; razvoj i implementaciju informacijskog sistema u srednjem stručnom obrazovanju, administriranje i održavanje baze podataka; ostvarivanje saradnje sa domaćim obrazovnim i drugim vlastima, stručnim institucijama u oblasti obrazovanja i drugim relevantnim partnerima u pitanjima iz domena rada Područne jedinice; planiranje i implementaciju učešća u međunarodnim komparativnim studijama, razvojnim i istraživačkim programima i projektima relevantnim za rad Područne jedinice; prevodilačke, administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

Organizacija Agencije

 

Aktivnosti Agencije podržavaju