PISA (Programme for International Student Assessment) je međunarodno istraživanje i predstavlja procjenu znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika iz čitalačke pismenosti, matematičke pismenosti i pismenosti iz prirodnih nauka. Najveće je obrazovno istraživanje na svijetu u kojem je do sada učestvovalo više od milion učenika. Osnovni ciljevi PISA istraživanja usmjereni su na obrazovnu politiku. PISA nema fokus na nastavnim planovima i programima i reprodukciji usvojenih znanja, već na sposobnostima učenika da primijene usvojena znanja i vještine u životnim situacijama.

Značenje akronima PISA: Programme for International Student Assessment – Međunarodno istraživanje procjene znanja i vještina petnaestogodišnjih učenika

Cilj istraživanja je ispitati u kojoj su mjeri učenici, nakon završenog obveznog obrazovanja, pripremljeni za nastavak obrazovanja, uključivanje u proces rada i aktivno učestvovanje u društvu. Osim o znanju i vještinama učenika, PISA prikuplja podatke o individualnim, školskim i sistemskim faktorima koji utiču na postignuća učenika i pruža indikatore trenda.

Uzorak istraživanja čini reprezentativni uzorak petnaestogodišnjih učenika.

Razdoblje provedbe istraživanja: PISA istraživanje u našoj državi prvi put je provedeno 2018. godine, a sljedeći ciklus istraživanja planiran je za 2021.

Nositelji istraživanja: PISA se provodi svake treće godine pod pokroviteljstvom Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), a u saradnji s međunarodnim konzorcijem institucija i zemljama učesnicama.

PISA istraživanje u Bosni i Hercegovini priprema i provodi Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u saradnji s obrazovnim vlastima.

Više o samom istraživanju pročitajte u informativnom letku: