AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE

AKTUALNOSTI
Novosti i aktualnosti Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
Javni konkurs – eTwinning saradnik

Javni konkurs – eTwinning saradnik

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje javni konkurs za angažman saradnika na poziciji – Tehnički i finansijski asistent na projektu eTwinning. Prijave za poziciju se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog konkursa na veb...

Konkurs za eTwinning ambasadora

Konkurs za eTwinning ambasadora

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u ime еTwinning Državne organizacije za potporu (DOP), raspisuje konkurs za jednog eTwinning ambasadora koji je zaposlen u odgojno-obrazovnoj ustanovi na teritoriju Bosne i Hercegovine - Republike Srpske. Konkurs...