Evropska sedmica stručnih vještina

Evropska sedmica stručnih vještina

Evropska sedmica stručnih vještina je veliki evropski događaj koji Evropska komisija svake godine organizuje u glavnom gradu zemlje koja u tom trenutku predsjedava Evropskom unijom. U okviru ove sedmice organizuje se veliki broj događaja i svečanosti. Sve velike...
Pet godina eTwinninga u BiH

Pet godina eTwinninga u BiH

U četvrtak, 10. oktobra 2019. godine, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje održala je veliku konferenciju povodom pet godina eTwinning programa u BiH. U proteklih pet godina odgojno-obrazovna zajednica Bosne i Hercegovine veoma zainteresovano i...
Predstavljanje kampanje Obrazovanje za novo vrijeme

Predstavljanje kampanje Obrazovanje za novo vrijeme

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je, posjetiocima ovogodišnje Europske noći istraživača, predstavila kampanju Obrazovanje za novo vrijeme. Riječ je o kampanji kojom Agencija želi potaknuti dijalog o kvalitetu obrazovanja zagovarajući promjene u...
Sastanak radne grupe za umjetničko područje

Sastanak radne grupe za umjetničko područje

Radna grupa za umjetničko području unutar Konzorcija institucija za razvoj i istraživanje u obrazovanju u Evropi (CIDREE) održala je dvodnevni sastanak u saradnji s Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. CIDREE se sastoji od državnih obrazovnih...