Dodatne informacije o međunarodnim istraživanjima

Dodatne informacije o međunarodnim istraživanjima

U kontekstu najnovijih dešavanja po pitanju međunarodnih istraživanja te velikog broja novinarskih upita, pristiglih na adrese naše institucije, dužni smo informisati javnost o velikom broju pogrešnih interpretacija rezultata međunarodnih istraživanja koje su se...
Godišnja konferencija CIVITAS-a

Godišnja konferencija CIVITAS-a

Nakon dvogodišnje pauze Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS održao je svoju 22. Godišnju konferenciju posvećenu temama iz oblasti građanskog obrazovanja. U Neumu je u periodu od 25. do 27. marta 2022. godine održana konferencija o integrisanom,...
Javni oglas

Javni oglas

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje JAVNI OGLAS za angažman administratora EPALE projekta. Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Agencije, a tražene uvjete možete pogledati...
Uloga eksterne evaluacije

Uloga eksterne evaluacije

U Beogradu je 3. marta 2022. godine održan sastanak u okviru projekta Unapređenje kvaliteta obrazovanja i obuke u Jugoistočnoj Evropi (Enhancement in quality of education and training in SEE– EQET SEE). Više od 40 učesnika, predstavnika ministarstava obrazovanja,...