Završena obuka testatora!!

Završena obuka testatora!!

Agencija je, u skladu s usvojenim planom pripreme, uspješno završila obuku spoljnih saradnika koji će preuzeti ulogu školskih koordinatora i testatora u uzorkovanim školama TIMSS 2023 i ICILS 2023 istraživanja! Učesnicima obuke predstavljena su međunarodna...
Aktivnosti u okviru regionalnog projekta EQET SEE

Aktivnosti u okviru regionalnog projekta EQET SEE

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine kao  lokalni partner  projekta EQET SEE  i u 2023. godini u kontinitetu sprovodi aktivnosti na regionalnom i nivou BiH. U okviru prve komponente projekta EQET SEE (VET komponenta) završen je...