Regionalni sastanak državnih/nacionalnih TIMSS 2023 koordinatora zemalja koje čine „Dinaric perspektive“ je održan u Bratislavi, Slovačka u periodu od 5. 3. do 7. 3. 2024. godine. Pored predstavnika Bosne i Hercegovine, regionalnom sastanku za državne/nacionalne koordinatore TIMSS 2023 su prisustvovali i predstavnici Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore. Sastanak su vodile predstavnice međunarodne asocijacije za evaluaciju učeničkih postignuća (IEA).

Ciljevi sastanka su bili:
• Poređenje implementacije TIMSS 2019 i TIMSS 2023
• Evaluacija razlika u načinu ocjenjivanja
• Trenutna pitanja i konteksti prikupljanja podataka
• Procesi izvještavanja

Teme ovog sastanka uključivale su izvod iz Izvještaja TIMSS 2019, razmjenu iskustava, načine izvještavanja, propuste i rizike, ali i razmjenu primjera pozitivne prakse s ciljem unapređenja izvještavanja za TIMSS 2023.
Predstavnici zemalja su prvo dobili praktičnu obuku kako bi podatke na adekvatan način pripremili za slanje, zatim su razgovarali o načinima korištenja podataka na državnom nivou, kao i o planovima za objavljivanje Izvještaja TIMSS 2023. Razgovaralo se i o templejtu za TIMSS 2023 i svim pratećim materijalima koji će biti neophodni za proces izvještavanja. Ovdje je bitno naglasiti kako se tokom cijelog procesa očekuje kontinuirana podrška predstavnika IEA kada je u pitanju priprema izvještaja i objavljivanje rezultata. Zadatak TIMSS timova u narednom periodu je priprema Izvještaja i pregledi dobivenih materijala (Almanaha) za potrebe međunarodnih i državnih/nacionalnih izvještaja.

Po završetku svih pobrojanih aktivnosti, svaka zemlja je trebala dati mišljenje i obrazloženje za proces uključivanja u TIMSS 2027.
Sljedeći sastanak za nacionalne koordinatore TIMSS 2023 na međunarodnom nivou je u Lisabonu u periodu od 18. 3. do 22. 3. 2024. godine.