Izaberite stranicu

Регионални састанак Државних/националних TIMSS 2023 координатора земаља које чине „Dinaric perspektive“, одржан је у Братислави, Словачка, у периоду од 5. 3. до 7. 3. 2024. године. Осим представника Босне и Херцеговине, регионалном састанку за државне/националне координаторе TIMSS 2023 присуствовали су  и представници Сјеверне Македоније, Србије и Црне Горе.  Састанак су водиле представнице међународне асоцијације за евалуацију ученичких постигнућа (IEA).

Циљеви састанка били су:

  • Поређење имплементације TIMSS 2019 и TIMSS 2023
  • Евалуација разлика у начину оцјењивања
  • Тренутна питања и контексти прикупљања података
  • Процеси извјештавања

Теме овог састанка укључивале су извод из Извјештаја TIMSS 2019, размјене искустава, начине извјештавања, пропусте и ризике, али и размјену примјера позитивне праксе с циљем унапређења извјештавања за TIMSS 2023.

Представници земаља прво су добили практичну обуку како би адекватно припремили податке за слање, а потом су разговарали о начинима коришћења података на државном нивоу, као и плановима за објаву Извјештаја TIMSS 2023. Разговарало се и о темплејту за TIMSS 2023 и свим пратећим материјалима који ће бити неопходни за процес извјештавања. Овдје је битно нагласити како се током цијелога процеса очекује континуирана подршка представника IEA када је у питању припрема извјештаја и објављивање резултата. Задатак TIMSS тимова у наредном периоду је припрема Извјештаја и прегледи добијених материјала (Алманаха) за потребе међународних и државних/националних извјештаја.

По завршетку свих побројаних активности, свака земља је требало да да мишљење и образложење за процес укључивања у TIMSS 2027.

Сљедећи састанак за националне координаторе TIMSS 2023 на међународном нивоу је у Лисабону у периоду од 18. 3. до 22.3. 2024. године.