U okviru regionalnog projekta Akcije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju – ARISE, koji implementira šest zemalja (Albanija, Kosovo*, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska i Bosna i Hercegovina), razvijen je dokument Smjernice za obrazovne politike – Sistemska regulacija pristupa kvalitetnim obaveznim predškolskim programima u BiH. Navedeni dokument je izradila Koalicija za smanjenje nejednakosti u obrazovanju, čiji je član bila i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH.

Cilj dokumenta Smjernice za obrazovne politike jeste inspirisati obrazovne vlasti na brze, efikasne i trajne promjene u oblasti ranog rasta i razvoja, osigurati kvalitetno predškolsko obrazovanje, ponuditi veoma jasnu teorijsku racionalnost, kao i strateške ciljeve s pratećim aktivnostima.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je, na poziv organizacije COI Step by Step, učestvovala u radu Koalicije za smanjenje nejednakosti u obrazovanju tri godine, u periodu od 2021. do 2024. godine. Navedena koalicija, koju čine predstavnici organizacija civilnog društva, škola/ predškolskih ustanova, lokalnih organizacija, organizacija civilnog društva, nevladinih organizacija, istraživača/akademskog osoblja te kreatora politika, odnosno predstavnika vlasti, trebala je unijeti u projekt specifičnosti potreba i razmatranja svoje zemlje te pružiti višestruku perspektivu temi kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja, kako bi je članovi Koalicije mogli obraditi i sagledati iz različitih aspekata.

Budući da problem siromaštva i učenika pogođenih siromaštvom zahtijeva složen i višedimenzionalan pristup, on je analiziran na nivou zemlje svakog od partnera u projektu. Također, provedena je analiza dokumenata politika i propisa vezanih za jednakost, provedene konsultacije s relevantnim institucijama i stručnjacima, organizovane fokus grupe i razgovori s kreatorima politika, direktorima škola, nastavnicima, pomoćnim osobljem škole, učenicima, roditeljima, organizacijama civilnog društva i obrazovnim stručnjacima. Nakon sveobuhvatne analize, zaključeno je da kvalitetna zakonska podloga za regulaciju pristupa kvalitetnim predškolskim programima u BIH predstavlja primarni zadatak i opći cilj odabrane javne politike.

Nadamo se da će ovaj dokument doprijeti do obrazovnih vlasti koje imaju stvarnu moć, ali i odgovornost da svakom djetetu osiguraju kvalitetnije obrazovanje.

Dokument Smjernice za obrazovne politike – Sistemska regulacija pristupa kvalitetnim obaveznim predškolskim programima u BiH možete preuzeti ovdje.