Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje predstavila je dokument „Standardi kvaliteta rada predškolskih ustanova“ tokom XXII Stručnih susreta predškolskih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, održanih u razdoblju od 10. 5. do 12. 5. 2024. godine.
Zahvaljujući pozivu organizatora, Društva odgojno-obrazovnih zaposlenika predškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, predstavnica Agencije dobila je prigodu upoznati stručnu javnost s navedenim dokumentom, s okvirom kvaliteta te sa smjernicama za uspostavljanje i razvoj kvaliteta organizovanog predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini u skladu sa standardima kvaliteta.
Oslanjajući se na Preporuke Vijeća Evropske unije o visokokvalitetnim sistemima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Standardi kvaliteta rada predškolskih ustanova definisani su kao cjelovit, širok okvir kvaliteta, koji obuhvata šest tematskih cjelina, ključnih područja djelovanja u ostvarivanju društvene funkcije predškolske ustanove i stalnog unapređenja kvaliteta: Okruženje, Kurikulum, Osoblje, Građenje partnerstva s porodicama i lokalnom zajednicom, Upravljanje, rukovođenje i finansiranje i Praćenje i vrednovanje.
Standardi kvaliteta rada su prvenstveno namijenjeni profesionalcima u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja i predstavljaju inspiraciju za put i pravac kojim se treba kretati kako bi unaprijedili kvalitet predškolskog odgoja i obrazovanja.
S obzirom na to da je stručnim susretima predškolskih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine prisustovalo oko 200 odgojno-obrazovnih djelatnika iz predškolskih ustanova FBiH, događaj je bio izvrsna prilika za upoznavanje javnosti s navedenim dokumentom.