Javni oglas

Javni oglas

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje JAVNI OGLAS za angažman administratora EPALE projekta. Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Agencije, a tražene uvjete možete pogledati...
Javni oglas

JAVNI OGLAS

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje raspisuje JAVNI OGLAS za angažman saradnika za tehničku i finansijsku podršku na eTwinning projektu. Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa na web stranici Agencije, a...
Ponovljeni konkurs za eTwinning ambasadora u Bosni i Hercegovini

Konkurs za eTwinning ambasadora

Državna organizacija za podršku eTwinningu (DOP), koja djeluje unutar Agencije za predškolsko, osnovno i  srednje obrazovanje BiH, raspisuje konkurs za eTwinning ambasadore koji su zaposleni u nekoj od predškolskih ustanova/ osnovnih škola na teritoriji Bosne i...
Javni oglas

Konkurs za eTwinning ambasadora

Državna organizacija za podršku korisnicima – DOP eTwinning BiH Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, raspisuje konkurs za eTwinning ambasadora koji je zaposlen u predškolskoj ustanovi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Konkurs ostaje otvoren...
Javni oglas

Konkurs za dva eTwinning ambasadora

Državna služba za podršku (DSP) eTwinning BiH, koja djeluje unutar Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, raspisuje konkurs za dva eTwinning ambasadora koji rade sa djecom srednjoškolskog uzrasta u Bosni i Hercegovini. Konkurs za eTwinning ambasadora...