Izaberite stranicu

Стандард занимања је документ који јасно наводи кључне послове и компетенције потребне за одређено занимање. Циљ стандарда занимања је створити детаљну слику специфичних вјештина и знања која особе одређеног занимања морају посједовати. Стандард занимања је основа за развој стандарда квалификација (захтјеваних исхода учења), али и основа за развој наставних планова и програма.

Стандарде занимања презумите одабиром одговарајућег линка:

 

 1. Стандард занимања – Пекар
 2. Стандард занимања – Месар
 3. Стандард занимања – Фармер
 4. Стандард занимања – Цвјећар-вртлар
 5. Стандард занимања – Прехрамбени прерађивач
 6. Стандард занимања – Воћар-виноградар-винар
 7. Стандард занимања – Прерађивач млијека
 8. Стандард занимања – Пољопривредни техничар
 9. Стандард занимања – Прехрамбени техничар
 10. Стандард занимања – Ветеринарски техничар
 11. Cтандард занимања – Конобар Б
 12. Стандард занимања – Машински техничар за CNC машине
 13. Стандард занимања – Варилац / заваривач
 14. Стандард занимања – Техничар за обраду дрвета
 15. Стандард занимања – Тапетар
 16. Стандард занимања – Кухар
 17. Стандард заниманја  – Хотелијерско-ресторански техничар
 18. Стандард занимања – Оператер за CNC машине
 19. Стандард занимања – Инсталатер гријања, клима уређеја и воде
 20. Стандард занимања – Обрађивач метала резањем
 21. Стандард занимања – Прерађивач/обрађивач пластичних маса
 22. Стандард занимања – Столар
 23. Стандард занимања – Угоститељски техничар
 24. Стандард занимања – Керамичар
 25. Стандард занимања – Молер
 26. Стандард занимања – Монтер
 27. Стандард занимања – Подополагач

СTAНДАРДИ KВAЛИФИКАЦИЈА

 1. Стандард квалификација – CNC oператер
 2. Стандард квалификација – Хотелијерско-ресторански техничар
 3. Стандард квалификација –  Угоститељски теџничар
 4. Стандард квалификација – Керамичар и подополагач
 5. Стандард квалификација – Монтер и молер

На овој страници можете пронаћи основне информације о активностима развоја стандарда, као и поједине примјере. Тематски садржаји у области средњег стручног образовања доступни су на порталу за VET IS (www.vetbih.org ), а све информације о садржају и процедури преузимања завршених стандарда могу се добити у подручној јединици Агенције у Бањалуци.