Izaberite stranicu
Стандарди занимања

Стандарди занимања

Стандард занимања је документ који јасно наводи кључне послове и компетенције потребне за одређено занимање. Циљ стандарда занимања је створити детаљну слику специфичних вјештина и знања која особе одређеног занимања морају посједовати. Стандард занимања је основа за...
Стандарди занимања

Стандард компетенција за екстерне евалуаторе

Стандард компетенција за екстерне евалуаторе развијен је у оквиру пројекта Унапређење квалитета образовања и обуке у земљама Југоисточне Европе – компоненте за осигурање квалитета*.Регионална радна група, уз подршку холандског експерта за екстерну евалуацију...