Međuinstitucionalna radna skupina za upravljanje kvalitetom sastala se u srijedu, 22.5.2019. godine u Sarajevu, kako bi dogovorila načela budućega rada i suradnje. Sagledavanje dosadašnjih aktivnosti , ali i ispunjenja operativnoga plana Međuinstitucionalne radne skupine za QM, moralo se staviti u kontekst sve većega  interesa institucija na svim razinama vlasti  za uvođenje sustava i alata upravljanja kvalitetom.

Međuinstitucionalna radna skupina je od samoga početka oformljena u cilju razmjene znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom, te pružanja stručne podrške institucijama putom mentorstva.  Do sada su članovi i članice skupine za upravljanje kvalitetom uspjeli izraditi Metodološke smjernice za implementaciju ISO standarda u javnoj upravi, Smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika, kao i  Smjernice za ispitivanje zadovoljstva zaposlenih u javnoj upravi, a glavna tema 13. sastanka u Sarajevu  bila je nastavak daljnjega rada i razvoja.

Sljedeći sastanak dogovoren je za rujan 2019. godine u cilju pripreme konferencije o upravljanju kvalitetom.