Međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom sastala se 22.5.2019 u Sarajevu kako bi se dogovorila načela budućeg rada i saradnje. Pregled dosadašnjih aktivnosti i ostvarenje operativnog plana međuinstiucionalne radne grupe za upravljanje kvalitetom stavljeno je u kontekst izraženog interesa institucija na svim nivoima vlasti za uvođenje sistema i instrumenata za upravljanje kvalitetom. Glavna tema 13. sastanka održanog u Sarajevu bila je nastavak daljeg  rada i razvoja grupe.

Međuinstitucionalna radna grupa je ustanovljena s ciljem razmjene znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom i pružanja stručne podrške institucijama putem mentorstva. Grupa za upravljanje kvalitetom je izradila Metodološke smjernice za implementaciju ISO standarda u javnoj upravi, Smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika, kao i Smjernice za ispitivanje zadovoljstva uposlenih u javnoj upravi.

Sljedeći sastanak međuinstitucionalne radne grupe je dogovoren za septembar 2019. s ciljem pripreme konferencije o upravljanju kvalitetom.