Provedba međunarodnih istraživanja izgleda veoma lagano, kada se sve procedure sažmu i pojasne u 10 koraka kao u prikazanom videu, ali svaki od tih koraka ima više ciljeva, aktivnosti, procedura i standarda kojih se treba pridržavati u sveukupnome procesu sudjelovanja u međunarodnim istraživanjima.

 

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO), zadužena za provedbu međunarodnih istraživanja u Bosni i Hercegovini , pridržavala se svih propisanih pravila i procedura i primjenjivala ih tijekom realizacije međunarodnih istraživanja. Imenovani timovi APOSO uspjeli su realizirati TIMSS 2023 i ICILS 2023 neovisno o velikome broju uzastopnih poteškoća koje su se događale tijekom cjelokupnog procesa istraživanja (nedostatak financijskih sredstava, ljudskih resursa, političkih odluka, „probijanje“ zadanih rokova i sl.).

Ciklus 2023 pruža zemljama sudionicama jedinstvenu priliku istodobnog sudjelovanja u TIMSS i ICILS istraživanju, što dovodi do paralelnoga prikupljanja podataka iz obje studije čime dobivamo cjelovitiji prikaz i detaljnije razumijevanje obrazovnih ishoda. Dok ICILS mjeri vještine informatičke pismenosti učenika, TIMSS koristi elektronski pristup za procjenu matematičkih i znanstvenih postignuća. Sudjelovanje u oba istraživanja pruža mogućnost za povezivanje obrazovnih ishoda.

Objava međunarodnoga izvješća/rezultata istraživanja za ICILS 2023 istraživanje je 20. studenoga 2024. godine, dok je objava međunarodnoga izvješća/rezultata istraživanja za TIMSS 2023 istraživanje planirana za 4. prosinac 2024. godine.
Dotad, svaka zemlja sudionica još uvijek radi na pregledima baza podataka, čišćenju baza, ažuriranju i pregledima dobivenih podataka, kao i unosima podataka za nove istraživačke obrasce i državna Izvješća. Svi podatci su pod potpunim EMBARGOM u svakoj zemlji sudionici do konačne objave međunarodnih rezultata.

Navedene pripreme iziskuju dodatne angažmane, materijalna sredstva i podršku svih sudionika međunarodnih istraživanja. Naravno, u ovome procesu se očekuje i ogromna podrška svih zainteresiranih strana u BiH, a ponajprije predstavnika obrazovnih vlasti, kako bi objavljeni rezultati/objektivni pokazatelji bili iskorišteni u svrhu unaprjeđenja kvalitete obrazovnih sustava u Bosni i Hercegovini.

Od velike važnosti za cjelokupni proces provedbe istraživanja je točno i detaljno informiranje javnosti te pozivamo medije na adekvatnu i pravodobnu medijsku podršku, s kontinuiranim ažuriranjem relevantnih informacija i standardiziranih načela informiranja i objavljivanja tijekom cjelokupnog procesa.