Provođenje međunarodnih istraživanja izgleda vrlo lako, ako objasnimo sve njihove procedure u 10 koraka kao u prikazanom videu. Ali svaki od tih koraka ima više ciljeva, aktivnosti, procedura i standarda koji se trebaju poštovati u cijelom procesu učešća u međunarodnim istraživanjima.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH (APOSO), zadužena za provođenje međunarodnih istraživanja u Bosni i Hercegovini, pridržavala se svih propisanih pravila i procedura i primjenjivala ih u toku realizacije međunarodnih istraživanja. Imenovani timovi iz APOSO-a uspjeli su realizovati TIMSS 2023 i ICILS 2023 bez obzira na brojne kontinuirane poteškoće koje su se javljale u procesu istraživanja (nedostatak finansijskih sredstava, ljudskih resursa, političke odluke, postavljeni rokovi).

Ciklus 2023 pruža zemljama učesnicama jedinstvenu priliku da istovremeno učestvuju u TIMSS i ICILS istraživanju, što dovodi do paralelnog prikupljanja podataka iz oba istraživanja i to može vrlo dobro pokazati sveobuhvatnije razumijevanje obrazovnih ishoda. Dok ICILS mjeri vještine informatičke pismenosti učenika, TIMSS koristi elektronski pristup za procjenu matematičkih i naučnih postignuća. Učešće u oba istraživanja pružit će priliku za povezivanje obrazovnih ishoda.

Objava međunarodnog izvještaja/rezultata istraživanja za ICILS 2023 istraživanje je 20. novembar 2024. godine, dok je objava međunarodnog izvještaja/rezultata istraživanja za TIMSS 2023 istraživanje planirana za 4. decembar 2024. godine.

Do tada, svaka zemlja učesnica još uvijek radi na pregledima baza podataka, čišćenju baza, ažuriranju i pregledima dobijenih podataka, kao i unosima podataka za nove istraživačke obrasce i državne Izvještaje. Svi podaci su pod potpunim EMBARGOM u svakoj zemlji učesnici do konačne objave međunarodnih rezultata istraživanja.

Navedene pripreme iziskuju dodatne angažmane, materijalna sredstva i podršku svih učesnika  međunarodnih istraživanja. Naravno, u ovom procesu se očekuje i ogromna podrška svih zainteresovanih strana u BiH, a najprije predstavnika obrazovnih vlasti, kako bi objavljeni rezultati/objektivni pokazatelji bili iskorišteni u svrhu unapređenja kvaliteta obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini.

U cjelokupnom procesu provođenja istraživanja je od velike važnosti i medijska podrška koja mora biti adekvatna i pravovremena sa kontinuiranim ažuriranjem relevantnih informacija i standardizovanih principa u načinu informisanja i objavljivanja.