Select Page

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Управљање квалитетом
Управљање квалитетом – QM
Агенција за предшколско, основно и средње образовање укључена је у тематско подручје управљања квалитетом у оквиру Програма јачања јавних институција.

Управљање квалитетом треба да доведе до промјене свијести и начина размишљања о квалитету исхода и резултата јавне управе који се рефлектују не само на институције кориснице, већ и на цијело цивилно друштво као крајњег корисника услуга јавне управе. Такође, потребно је развити већу оријентираност према корисницима, повећано укључивање запослених у институционалне процесе, као и већу мотивацију за рад.

Главни циљеви увођења система управљања квалитетом су идентификација и хармонизација процеса институције са јасном дефиницијом улогa, одговорности и повезаности свих процеса, повећање транспарентности рада институције и видљивости резултата рада, који, на крају, у пружању услуга, треба да резултирају приступом који је оријентисан ка грађанима.

Састанак mеђуинституционалне радне групе за управљање квалитетом( QM)

Међуинституционална радна група за управљање квалитетом се састала у сриједу, 22. 5. 2019 у Сарајеву, како би се договорила начела будућег рада и сарадње. Сагледавање досадашњих активности , али и испуњења оперативног плана међуинстиуционалне радне групе за QМ, морало...

read more

Резултати испитивања задовољства корисника

У циљу побољшања процеса пружања услуга крајњим корисницима, Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине је крајем 2018. године спровела Анкету o задовољствy корисника, На анкету је одговорило 60 испитаника. Резултате истраживања можете...

read more

Прво самостално испитивање задовољства корисника

У току 2015. године, у оквиру процеса увођења стандарда квалитета  ISO 9001 у државну службу, Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ је по први пут самостално спровела истраживање задовољства клијената и партнерских институција. Испитивањем су...

read more