Izaberite stranicu

АГЕНЦИЈА ЗА ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Управљање квалитетом
Управљање квалитетом – QM
Агенција за предшколско, основно и средње образовање укључена је у тематско подручје управљања квалитетом у оквиру Програма јачања јавних институција.

Управљање квалитетом треба да доведе до промјене свијести и начина размишљања о квалитету исхода и резултата јавне управе који се рефлектују не само на институције кориснице, већ и на цијело цивилно друштво као крајњег корисника услуга јавне управе. Такође, потребно је развити већу оријентираност према корисницима, повећано укључивање запослених у институционалне процесе, као и већу мотивацију за рад.

Главни циљеви увођења система управљања квалитетом су идентификација и хармонизација процеса институције са јасном дефиницијом улогa, одговорности и повезаности свих процеса, повећање транспарентности рада институције и видљивости резултата рада, који, на крају, у пружању услуга, треба да резултирају приступом који је оријентисан ка грађанима.

Састанак mеђуинституционалне радне групе за управљање квалитетом( QM)

Састанак mеђуинституционалне радне групе за управљање квалитетом( QM)

Међуинституционална радна група за управљање квалитетом се састала у сриједу, 22. 5. 2019 у Сарајеву, како би се договорила начела будућег рада и сарадње. Сагледавање досадашњих активности , али и испуњења оперативног плана међуинстиуционалне радне групе за QМ, морало...

opširnije
Резултати испитивања задовољства корисника

Резултати испитивања задовољства корисника

У циљу побољшања процеса пружања услуга крајњим корисницима, Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине је крајем 2018. године спровела Анкету o задовољствy корисника, На анкету је одговорило 60 испитаника. Резултате истраживања можете...

opširnije
Прво самостално испитивање задовољства корисника

Прво самостално испитивање задовољства корисника

У току 2015. године, у оквиру процеса увођења стандарда квалитета  ISO 9001 у државну службу, Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ је по први пут самостално спровела истраживање задовољства клијената и партнерских институција. Испитивањем су...

opširnije