Izaberite stranicu

У складу са споразумом о сарадњи, као локални партнер пројекта EQET SEE, Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине у континитету, од 2022. године, реализује активности на регионалном и на нивоу БиХ.
У оквиру прве компоненте пројекта EQET SEE (VET компонента) завршен је у потпуности процес развоја стандарда занимања Агротехничар органске и конвенционалне производње и стандарда квалификације Агротехничар органске и конвенционалне производње. Окончане су и активности за фазу израде (писања) стандарда занимања Бравар и стандарда квалификације Бравар и тренутно је укупан процес развоја у завршној фази.

У оквиру регионалних активности израђене су смјернице за реaлизацију процеса подучавања и спровођења обуке (у школи и компанији) у складу са развијеним стандардима као и материјали за учење са примјерима.

У оквиру друге пројектне компоненте Унапређење квалитета образовања завршен је Упитник за оцјену потреба екстерних евалуатора у погледу обука, који ће бити доступан на три службена језика у БиХ.
Израђена је публикација Добре европске праксе у имплементацији методологија екстерне евалуације као резултат анализе постојећих методологија екстерне евалуације у Југоисточној Европи и Републици Молдавији, као и мапирања европских добрих пракси које могу доприњети даљем унапређењу процеса екстерне евалуације.
У току је израда регионалног програма обуке за екстерне евалуаторе, који је заснован на регионалном Стандарду компетенција за екстерне евалуаторе и анализи потреба за обуком екстерних евалуатора.

-више о пројекту EQET SEE на линку  https://www.erisee.org/a-new-regional-project-eqet-see-started/