Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kao lokalni partner projekta EQET SEE VET, započela je razvoj standarda zanimanja za zanimanje agrotehničar.
Metodološki, projekt se realizira sukcesivno kroz aktivnosti na lokalnoj razini (razina pojedinačne države) i zajedničke aktivnosti šest ekonomija na regionalnoj razini. Sveukupne aktivnosti po svim fazama razvoja standarda za Bosnu i Hercegovinu koordinira APOSO.

Radna skupina stručnjaka za BiH ima zadatak razviti preliminarni prijedlog standarda koji će biti usuglašen na razini regije s prijedlozima standarda ostalih država sudionica u projektu kako bi potom na završnome sastanku radne skupine za BiH bio izrađen konačan prijedlog standarda.

Nakon razrade metodologije i uspješno realizirane faze pripreme započeo je proces razvoja i pisanja standarda. Do sada su održana dva sastanka/radionice radne skupine. Planirano je završiti preliminarni standard zanimanja za agrotehničara (u formi potrebnoj za usuglašavanje na razini regije) do kraja travnja 2022. godine.

-više o projektu EQET SEE na linku