Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, kao lokalni partner projekta EQET SEE VET započela je razvoj standarda zanimanja za zanimanje agrotehničar.

Metodološki, projekt se realizuje sukcesivno kroz aktivnosti na lokalnom nivou (nivo pojedinačne države) i zajedničke aktivnosti šest ekonomija na regionalnom nivou. Ukupne aktivnosti u svim fazama razvoja standarda za Bosnu i Hercegovinu koordinira APOSO.

Ekspertska radna grupa za BiH ima zadatak razviti preliminarni prijedlog standarda, koji će na regionalnom nivou biti usaglašen sa prijedlozima standarda ostalih zemalja učesnica projekta, a zatim na završnom sastanku radne grupe za BiH biće izrađen konačan prijedlog standarda.

Nakon razrade metodoloških koraka i uspješno realizovane faze pripreme započeo je proces razvoja i u toku je faza pisanja standarda. Do sada su održana dva sastanka/ radionice radne grupe. Planirano je da preliminarni standard zanimanja za agrotehničara (u formi potrebnoj za regionalno usaglašavanje) bude završen do kraja aprila.

-više o projektu EQET SEE na linku