Seminar za koordinatore projekta Implementacija EU programa za obrazovanje odraslih održan je 25-26.2. 2019. godine u Hagu. Seminaru su prisustvovali doc. dr Siniša Gatarić, zamjenik direktora Agencije i Biljana Popović, koordinator projekta.

Tema seminara je bila saradnja različitih dionika i učesnika u sistemu obrazovanja odraslih, posebno onih  koji se bave osnovnim vještinama odraslih. Dvodnevni rad je imao za cilj: razmjenu iskustva, bolje razumijevanje načina i organizacije saradničke mreže dionika i razumijevanje strategija koje će omogućiti unapređenje i održivost saradničkih mreža. Učesnici su imali priliku da čuju o primjerima dobre prakse, razgovaraju o različitim vidovima saradnje na lokalnom, regionalnom i državnom nivou i da diskutuju o faktorima uspjeha i izazovima u saradnji sa dionicima,  pružaocima usluga i obrazovnim vlastima.

Drugog dana seminara organizovana je posjeta biblioteci u opštini Zoetermeer. Rad ove biblioteke obuhvata i  obuku odraslih osoba koje imaju nizak nivo znanja u osnovnim vještinama.