Sa zadnjim danima nastave završena je i provedba međunarodnih istraživanja u školama.
U procesu istraživanja trendova u znanju matematike i prirodnih znanosti –TIMSS 2023 sudjelovalo je 3508 učenika, 221 odjel, 121 škola, dok je istraživanje računalne i informacijske pismenosti  – ICILS 2023 obuhvatilo oko 1950 učenika iz 106 škola.
Podaci prikupljeni u TIMSS 2023 istraživanju omogućit će bolji uvid u pristup učenika rješavanju problemskih zadataka iz matematike i istraživačkih zadataka iz prirodnih znanosti kao i u korištene strategije i uloženi trud na testiranju. Ove informacije će biti uvrštene u međunarodno izvješće TIMSS 2023 kako bi se poboljšalo razumijevanje učeničkih postignuća iz matematike i prirodnih znanosti.
ICILS podatci pokazat će vještine učenika u prikupljanju i produkciji digitalnih informacija, odnosno njihovu razinu ključne informatičke pismenosti i njihovo razumijevanje sigurne i primjerene uporabe digitalnih informacija. Također, prikazat će podatke o aktivnostima i stavovima učenika u vezi s korištenjem računala u školskim i izvanškolskim kontekstima u kojima se razvija njihova računalna i informatička pismenost.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje zahvaljuje svima koji su na bilo koji način pomogli provedbi istraživanja!