Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje održala je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu okrugli stol Unaprjeđenje kvalitete predškolskoga odgoja i obrazovanja – preporuke iz međunarodnih istraživanja u obrazovanju, 8.12.2022. godine.

Cilj održavanja okrugloga stola bio je skrenuti pozornost stručnoj javnosti i partnerima u obrazovanju na preporuke iz međunarodnih istraživanja u obrazovanju provedenih u BiH, a koje se odnose na rano učenje, kao i na važnost  primjene Zajedničke jezgre cjelovitih razvojnih programa i standarda kvalitete rada u predškolskome odgoju i obrazovanju u cilju unaprjeđenja kvalitete ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Tijekom održavanja okrugloga stola, kao odgovor Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na reformske procese i preporuke iz međunarodnih istraživanja u obrazovanju, predstavljeni su Standardi kvalitete rada predškolskih ustanova potičući pozitivnu agendu za  ulaganje u kvalitetu predškolskoga odgoja i obrazovanja za svu djecu predškolskoga uzrasta u Bosni i Hercegovini, bez iznimke.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je uvaženom skupu na kojem su nazočili predstavnici UNICEF-a u BiH, ministarstava obrazovanja i pedagoških institucija u BIH, predstavnici entitetskih stručnih udruga odgojitelja i predstavnici akademske zajednice prezentirala Preporuke za rano učenje iz izvješća međunarodnih istraživanja za Bosnu i Hercegovinu (PISA 2018 i TIMSS 2019), Smjernice za implementaciju Zajedničke jezgre cjelovitih razvojnih programa i definirane Standarde kvalitete rada predškolskih ustanova.

Na temelju prezentiranih znanstvenih dokaza i dokumenata inicirana je konstruktivna rasprava, te su doneseni zaključci o praksama i mogućnostima osiguranja i unaprjeđenja kvalitete institucionalnoga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini.