Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je 08. 12. 2022. godine je u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu održala Okrugli sto Unapređenje kvaliteta predškolskog odgoja i obrazovanja – preporuke iz međunarodnih istraživanja u obrazovanju.

Cilj ovog Okruglog stola je bio skrenuti pažnju stručnoj javnosti i partnerima na preporuke iz međunarodnih istraživanja u obrazovanju koja su provedena u BiH, a koje se odnose na rano učenje, kao i na važnost primjene Zajedničke jezgre cjelovitih razvojnih programa i standarda kvaliteta rada u predškolskom odgoju i obrazovanju, u cilju unapređenja kvaliteta ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Na Okruglom stolu su, kao sistemski odgovor Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na reformske procese i preporuke iz međunarodnih istraživanja u obrazovanju, predstavljeni Standardi kvaliteta rada predškolskih ustanova kako bi se podstaknula pozitivna agenda za ulaganje u kvalitet predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu predškolskog uzrasta u Bosni i Hercegovini, bez izuzetka.

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje je uvaženom skupu, kojeg su činili predstavnici UNICEF-a u BiH, ministarstava obrazovanja i pedagoških institucija u BIH, predstavnici entitetskih strukovnih udruženja odgajatelja i predstavnici akademske zajednice, prezentirala Preporuke za rano učenje iz izvještaja međunarodnih istraživanja za Bosnu i Hercegovinu (PISA 2018 i TIMSS 2019), Smjernice za implementaciju Zajedničke jezgre cjelovitih razvojnih programa i definisane Standarde kvaliteta rada predškolskih ustanova.

Na temelju prezentovanih naučnih dokaza i dokumenata inicirana je konstruktivna diskusija, te su doneseni zaključci o praksama i mogućnostima osiguranja i unapređenja kvaliteta institucionalnog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini.