Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine kao lokalni partner projekta EQET SEE nastavlja s provođenjem aktivnosti na regionalnoj razini, kao i na razini BiH i u 2023. godini.

U sklopu prve komponente projekta EQET SEE (VET komponenta) završena je izrada standarda zanimanja Agrotehničar organske i tradicijske proizvodnje i standarda zanimanja Bravar. U tijeku je izrada standarda kvalifikacija Agrotehničar organske i tradicionalne proizvodnje te pripreme za izradu standarda kvalifikacija Bravar.

U okviru projektne komponente Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja dovršena je izrada Standarda kompetencija vanjskih evaluatora. U tijeku je rad na pripremi preporuka, prezentacija i analiza najboljih praksi u provedbi procesa vanjskog vrednovanja u regiji, kao i rad na pripremi upitnika za analizu potrebnih obuka vanjskih evaluatora.

      -više o projektu EQET SEE na linku