Izaberite stranicu

Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине као  локални партнер  пројекта EQET SEE  и у 2023. години у континитету спроводи активности на регионалном и нивоу БиХ.

У оквиру прве компоненте пројекта EQET SEE (VET компонента) завршен је развој стандарда занимања Агротехничар органске и традиционалне производње   и стандарда занимања Бравар. У току је развој стандарда квалификације Агротехничар органске и традиционалне производње и припреме за развој стандарда квалификације Бравар.

У оквиру пројектне компоненте Унапређење квалитета образовања завршен  је развој Стандарда компетенција за екстерне евалуаторе. У току је рад на изради препорука, представљања и анализе најбољих пракси у спровођењу процеса екстерних евалуација у региону као и рад на изради упитника за анализу потребних обука екстерних евалуатора.

 

  -више о пројекту EQET SEE на linku