Predstavnici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) su od 30. 6. do 1. 7. 2022. godine, uz podršku IEA i saradnji kolega iz Srbije, prisustvovali dvodnevnoj obuci u Beogradu. Sastanak je otvorio direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV), Bane Ranđelović. Predstavnica Međunarodnog udruženja za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA), Paula Korsnakova je putem video linka pozdravila sve prisutne te je iskazala ogromno zadovoljstvo i zahvalnost na ostvarivanju saradnje predstavnika ove dvije institucije. Predstavnica IEA se nada da će se ova saradnja nastaviti i u narednom periodu kako bi zajedničkim djelovanjem i podrškom jednim prema drugima (Zemlje regiona) postigli što kvalitetnije proceduralne aktivnosti u ostvarivanju međunarodnih istraživanja kao što su TIMSS i ICILS.

Sastanak je planiran u relazaciji šest sesija gdje su se obradile sve dogovorene teme kada je u pitanju eTIMSS. Predstavnici tima iz APOSO su imali priliku da saznaju sa kakvim izazovima i poteškoćama se susreo tim Srbije na probnom istraživanju. Imperativ ovog skupa svakako je bilo i ažuriranje postojećeg znanja kada su u pitanju pripreme instrumenata (rad sa prevodiocima, verifikacije te koji su to izazovi tokom upotrebe AM i OSS). Tim APOSO mogao je uvidjeti i na koji način su sprovedene sve aktivnosti u saradnji sa školama i koje su to uobičajeni izazovi tokom pripreme i upravljanja cjelokupnom dokumentacijom u samom istraživanju.

Veoma bitno za tim APOSO je bilo saznati iskustva o eTIMSS-u i sveokupnim procedurama koje se po mnogo čemu razlikuju od pristupa papirnoj verziji TIMSS istraživanja. Koje su to neophodne konfiguracije za korišćenje laptopa, na koji način sprovesti distribuciju i isporuku prema školama, kako i na koji način koristiti dodijeljene plejere.
Organizacija sveobuhvatnog istraživanja, podrška i načini učitavanja podataka kreiranje baza za izvoz i sam rad u Vin3S-u na kreiranju, uvozu baze podataka bili su takođe jedna od zanimljivih tema.

Kolege iz Srbije su nastojali prenijeti apsolutno sva svoja iskustva kada je u pitanju kvalitet sprovođenja probnog eTIMSS istraživanja. Ovo će biti zasigurno veliki benefiti za tim APOSO u probnom istraživanju eTIMSS 2023 kako bi imali što kvalitetniji pristup u ostvarivanju vlastitih ciljeva kada je u pitanju ovo veliko međunarodno istraživanje.