Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, u saradnji sa partnerima, objavljuje javni poziv za sve PR agencije / organizacije specijalizovane za razvoj promotivnih komunikacijskih i online kampanja,a s ciljem realizacije sveobuhvatne strategije i plana komunikacije za kampanju “Kvalitetno obrazovanje za svako dijete”. Cijeli tekst javnog poziva kao i obrazac za prijavu možete preuzeti na sljedećim linkovima

Javni poziv za PR agencije

PRIJAVNI OBRAZAC – PRIVITAK 1