Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u suradnji s partnerima objavljuje javni poziv namijenjen svim PR agencijama/organizacijama specijaliziranima za izradu promotivnih komunikacijskih i online kampanja, a s ciljem realizacije sveobuhvatne strategije i plana komunikacije za kampanju naziva  “Kvalitetno obrazovanje za svako dijete”. Cjelokupni tekst javnog poziva kao i obrazac za prijavu možete preuzeti na sljedećim poveznicama

Javni poziv za PR agencije

PRIJAVNI OBRAZAC – PRIVITAK 1