Izaberite stranicu
Дефинисање стандарда ученичких постигнућа за 3. и 6. разред деветогодишњег образовања

Инстурументариј за вредновање и самовредновање школа и Етички кодекс

Публикација садржи четири цјелине које можете преузети кликом на линк испод: Instrumentarij za vrednovanje i samovrednovanje Etički kodeks Interkulturalno i inkluzivno obrazovanje Akcioni plan Instrumentarij za vrednovanje i samovrednovanje Etički kodeks...