Izaberite stranicu

У циљу побољшања процеса пружања услуга крајњим корисницима, Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и Херцеговине је крајем 2018. године спровела Анкету o задовољствy корисника,

На анкету је одговорило 60 испитаника. Резултате истраживања можете погледати кликом на линк

Резултати испитивања задовољства корисника.pdf

Хвала свима на издојеном времену и активном доприносу.