Izaberite stranicu
PISA (Programme for International Student Assessment) је међународно истраживање и представља процјену знања и вјештина петнаестогодишњих ученика из читалачке писмености, математичке писмености и писмености из природних наука. Највеће је образовно истраживање на свијету у којем је до сада учествовало више од милион ученика. Основни циљеви PISA истраживања су фокусирани на образовну политику. PISA нема фокус на наставним плановима и програмима и репродукцији стечених знања, већ на способностима ученика да примијене стечена знања и вјештине у животним ситуацијама.

Значење акронима PISA: Programme for International Student AssessmentМеђународно истраживање процјене знања и вјештина петнаестогодишњих ученика

Циљ истраживања је испитати у којој  су мјери ученици, након завршетка обавезног образовања, спремни да наставе своје образовање, да се укључе у процесе рада и да активно учествују у друштву. Осим о знању и вјештинама ученика, PISA прикупља податке о индивидуалним, школским и системским факторима који утичу на ученичка постигнућа и даје индикаторе трендова.

Узорак истраживања чини репрезентативни узорак петнаестогодишњих ученика.

Период проведбе истраживања: PISA истраживање у нашој земљи је први пут проведено 2018. године, а сљедећи циклус истраживања планиран је за 2021. годину.

Носиоци истраживања: PISA се спроводи сваке три године под покровитељством Организације за економску сарадњу и развој (OECD), а у сарадњи са међународним конзорцијумом институција и земљама учесницама.

PISA истраживање у Босни и Херцеговини припрема и проводи Агенција за предшколско, основно и средње образовање у сарадњи с образовним властима.

Више о истраживању прочитајте у информативном летку: